PUBLIKACJE

WYDANE - książki  oraz  publikacje elektroniczne

Powrót do strony głównej

 | strony w internecie |

Kalendarium   publikacji

       
Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: Hortus horrendus
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 20]: 1992 nr 2 s. 32-49.
Miejsca zbrodni stalinowskich w Poznaniu

 * * *  

Autor: Zespół: Borkowski Z; Czarnecki H; Ryba J; Słomiak p; Komendziński M.

Tytuł: I Ogólnopolski Zjazd Więźniów Politycznych Centralnego Więzienia we Wronkach 1945-1956

Red./oprac.: Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu

Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: DWLiOPK
Rok: 1993

Szczegóły: ss.18 , ilustr
Związek Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego. Oddz. Wielkopolska w Poznaniu.
 * * *  

Autor: Czarnecki Henryk

Tytuł: Informator o dokumentach sądowo- więziennych z lat 1944-1956

Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: OKBZPNP Poznań
Rok: 1993
Szczegóły: ss.160, ilustr
Związek Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego. Oddz. Wielkopolska w Poznaniu.

 

 * * *  

Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego we Wronkach
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 21]: 1993 nr 3 s. 156-159.

 * * *  


Autor: Zespół: Borkowski Z; Czarnecki H;  Komendziński M; .Ryba J; Słomiak P; Janusz

Tytuł: Ośrodki represji RAWICZ – WRONKI 1945-1956

Red./oprac.: OKBZPNP w Poznaniu p.k.Bedyński Krystian

Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: DWLiOPK
Rok: 1993

Szczegóły: ss.40, ilustr
Związek Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego. Oddz. Wielkopolska w Poznaniu.


 

 * * *  

Autor: Dzięczkowski Andrzej
Tytuł: Na "czerwonym" w Rawiczu
Czasopismo: Kronika Wielkopolski
Rok, tom, strony: [R. 22]: 1994 nr 4 s. 101-114.
Wspomnienia z lat 1945-1956 o więzieniu w Rawiczu

 * * *  

 

Tytuł: W złowieszczych murach Wronek i Rawicza lat 1945-1956 . Wspomnienia więźniów politycznych
Red./oprac.: Kom. red. Andrzej Dzięczkowski [i in.]
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Nakł. Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rok: 1995

Szczegóły: ss.191, lustr

 

 

 * * *  

 Autor: Urbanowicz Józef
Tytuł: Ocalić od zapomnienia. (Z dziejów antysowieckiego oporu)
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Biuro Tłumaczeń
Rok: 1997
Szczegóły: ss.256, ilustr
Wspomnienia o działalności w konspiracyjnej organizacji "Grunwald" w Trzciance na Ziemiach Zachodnich (1950-1951)


 * * *  

 Autor: Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
Tytuł: Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1989 - 1999

Zespól redakcyjny pod kierownictwem Włodzimierza Heleniaka

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawca: VIPART Nadarzyn
Rok: 1999
Szczegóły: ss.654, lustr

[ str 183 – 240 ZWPOS O/Wlkp ]

       * * *  

   

Autor: Heleniak Włodzimierz

Tytuł; Katalog podstawowych świadczeń i ulg dla kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Red./oprac.: ZWOS

Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: ZWPOS O/ Wlkp
Rok: 2003

Szczegóły: ss.22
Związek Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego. Oddz. Wielkopolska w Poznaniu.

 

 * * *  

     

Autor:  Ryszard Pyrzyński

Tytuł: Wielkopolskie pomniki i tablice pamięci narodowej dotyczące lat 1939 -1956 Historia  ich powstania

Red./oprac.: Ryszard Pyrzyński

Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wiązek więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego O/Wlkp. – Woj. Bibioteka  Publiczna i Centrum Animacji kultury w Poznaniu
Rok: 2004

Szczegóły: ss.56, ilustr
Związek Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego. Oddz. Wielkopolska w Poznaniu

     

 

 * * *  

 Autor: Zespół: Waszczuk-Bazylewska H ;Dzięczkowski A; Waszczuk- Dzikowska T; Janiak K; Ratoszyński Z; Polewczak M; Waszczuk  Sęktas W; Szuro  S; Sokołowska- Żelazowska S; Żerański Z.

Tytuł: Nasz los jak wiele innych ...

Red./oprac.: Dzięczkowski Andrzej i Żerański Zbigniew

Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: autorzy
Rok: 2005

Szczegóły: ss.220, ilustr
Związek Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego. Oddz. Wielkopolska w Poznaniu

     

 * * *  

 

Autor: Czarnecki Henryk

Tytuł: Organizacje niepodległościowe działające na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956. Przewodnik po dokumentach sądowo-więziennych

Red./oprac.: Czarnecki Henryk

Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: autor
Rok: 2009

Szczegóły: ss.153, ilustr
Związek Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego. Oddz. Wielkopolska w Poznaniu – Komisja Historyczna

 

 

 

http://www.kpn-1979.pl/pobieralnia/opracowania/on45-56.pdf         
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=6355

 * * *  

   Materiały przygotowane do publikacji

   

Autor : Marian Stencel, Janusz Władysław

Tytuł : „Miejsca egzekucji i grzebania ofiar UB w latach 1945-1956 w Wielkopolsce”

Autor : Janusz Władysław

Tytuł : „ Zespoły orzekające w procesach politycznych w latach 1945- 1956”

   

| strony w internecie |

Powrót do strony głównej